Начало Продукти Пазарска количка Контакти Подбор на продуктиТрансформаторни масла
Трансформаторно масло

Топлоносители
Масло-топлоносител

Масло-топлоносител
Тип: Полусинтетично

Смазочно-Охлаждащи течности
Нисковискозитетна маслена смазочно-охлаждаща течност

Многофункционална смазочно-охлаждаща течност

Хидравлични масла
Хидравлично масло

Хидравлично масло

Хидравлично масло

Хидравлично масло

Хидравлично масло

Хидравлично масло

Хидравлично масло

Хидравлично масло (безпепелно)

Индустриално масло

Индустриално масло

Индустриално масло

Индустриално масло

Индустриално масло

Хидравлично масло (безпепелно)

Хидравлично масло (безпепелно)

Хидравлично масло

Хидравлично масло

Хидравлично масло

Хидравлично масло

Хидравлично масло

Хидравлично масло

Хидравлично масло

Хидравлично масло

Индустриално масло

Хидравлично масло

Хидравлично масло

Хидравлично масло

Хидравлично масло

Редукторни масла

Редукторно масло

Индустриално масло

Индустриално масло

Масло за прокатни /валцови/ станове

Масло за прокатни /валцови/ станове

Редукторно масло

Редукторно масло

Редукторно масло

Редукторно масло

Редукторно масло

Редукторно масло

Редукторно масло

Редукторно масло

Редукторно масло

Редукторно масло
Индустриално масло

Редукторно масло

Редукторно масло

Редукторно масло

Редукторно масло

Редукторно масло

Редукторно масло

Високоефективно синтетично редукторно масло
Тип: Синтетично

Високоефективно синтетично редукторно масло
Тип: Синтетично

Високоефективно синтетично редукторно масло
Тип: Синтетично

Високоефективно синтетично редукторно масло
Тип: Синтетично

Компресорни масла
Компресорно масло

Компресорно масло

Компресорно масло


Компресорно масло

Компресорно масло

Компресорно масло

Компресорно масло

Компресорно масло

Компресорно масло

Компресорно масло

Компресорно масло

Компресорно масло

Турбинни масла
Турбинно масло

Турбинно масло

Турбинно масло

Масла за закаляване и за високи температури
Масло за термообработка

Масло за термообработка

Масла за надлъжни (паралелни) стругове
Индустриално масло за прокатни /валцови/ станове

Индустриално масло за прокатни /валцови/ станове

Индустриално масло за прокатни /валцови/ станове

Масло за валцуване

Масло за валцуване

Масло за валцуване

Масла за различни направления на плъзгането
Индустриално масло (за плъзгачи)

Индустриално масло (за плъзгачи)

Масла за машини за рязане на хартия
Индустриално масло (за машини, произвеждащи хартия)

Индустриално масло (за машини, произвеждащи хартия)

Индустриални масла без добавки

Индустриално масло

Индустриално масло

Индустриално масло

Трансмисионно-Хидравлични масла
Трансмисионно-хидравлично масло
Тип: Синтетично

Омекотителни масла
Масло-омекотител

Масло-пластификатор

Масло-пластификатор

Кофражни масла
Кофражно масло

Кофражно масло

Кофражно масло
Тип: Минерално

Осеви масла


Циркулационни масла

Пластични смазки (греси)


Многофункционална литиева грес

Многофункционална литиева грес


Многофункционална литиева грес


Специализирана водоотблъскваща грес

Специализирана водоотблъскваща грес

Смазка на основата на базово масло и литиев комплексен сгъстител с широк диапазон на температурно приложение
Тип: Синтетично

Многофункционална литиева грес

Многофункционална литиева грес

Многофункционална литиева грес

Многофункционална литиева грес


Многофункционална литиева грес