Начало Продукти Пазарска количка Контакти Подбор на продуктиТп-30

Продуктът се предлага в следните разфасовки:
Технически спецификации / Класификации:

Оценка от клиенти:


0 ревюта
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Тп-30 е турбинно масло, което се произвежда от висококачествени минерални базови масла и ефективен пакет от добавки, който се състои от противоизносни, антиокислителни, антикорозионни и други добавки. Осигурява високи експлоатационни характеристики: превъзходна защита на оборудването, надеждна експлоатация, намаляване времето за престой и увеличаване срока за смяна на маслото.

ПРЕДИМСТВА
  • Антикорозионни свойства. Благодарение на наличието на антикорозионна добавка в състава, маслото осигурява защита на детайлите на турбината от корозионно въздействие.
  • Противоизносни свойства. Осигурява защита на детайлите на турбината от износване и надраскване чрез използване на високоефективни противоизносни добавки, благодарение на което се удължава живота на оборудването.
  • Антиокислителни свойства. Използването на висококачествено базово масло и пакет от добавки, съдържащ в състава си антиокислителна съставна част, възпрепятства образуването на високотемпературни отлагания, чрез което се удължава интервала за смяна на смазочния материал.
  • Деемулгиращи свойства. Притежава добри деемулгиращи свойства, което осигурява възможност за приложение във влажна среда.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Типични характеристики Метод Тп-30
Кинематичен вискозитет
- при 40 °С, мм²/с

ГОСТ 33

44.5
Пламна температура в отворен тигел, °С ГОСТ 4333 228
Температура на течливост, °С ГОСТ 20287 -15
Киселинно число, мг КОН/г ГОСТ 11362 0.3
Съдържание на сяра, % ГОСТ 1437 0.3
Плътност
- при 15 °C, кг/м³

ГОСТ P 51069

875
Вискозитетен индекс ГОСТ 25371 95
Цвят на колориметър ЦНТ с разреждане 15:85, ед. ЦНТ ГОСТ 20284 1.0
Деемулгираща способност, мин. ГОСТ 12068 2.3
Стабилност срещу окисление
- масова част на утайката, не повече от %
- киселинно число на окислено масло, не повече от mg KOH/г

ГОСТ 18136
ГОСТ 18136

0.005
0.36