Начало Продукти Пазарска количка Контакти Подбор на продукти

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТI. ВЪВЕДЕНИЕ

Извършвайки дейността си, фирма "Дени Трейд" ЕООД, ЕИК 123534039, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, ул. "Христо Ботев" №92, ет. 4 наричана за краткост "Дружеството", "ние", "нас", обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

Интернет магазинът намиращ се на домейн maslagaz.com, наричан за краткост "сайтът" се притежава от "Дени Трейд" ЕООД и се управлява от Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

Настоящата Декларация има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор на лични данни, както и за Вашите права. "Дени Трейд" ЕООД се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си.

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. "Дени Трейд" ЕООД не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

II. КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, ЕГН, телефон и други).

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. "Дени Трейд" ЕООД не обработва такава информация за Вас.

III. СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

"Дени Трейд" ЕООД събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на предоставяне на услугите и стоките на "Дени Трейд" ЕООД. Данните Ви служат за управление на Вашите покупки. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели на Дружеството, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности на "Дени Трейд" ЕООД.

По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които "Дени Трейд" ЕООД може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме.

Подробна информация за различните видове данни, които се събират, ще намерите, когато използвате съответната услуга на "Дени Трейд" ЕООД и предоставяте информация на Дружеството.

IV. КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

1. При купуване продукт, сключване на Договор - имената Ви; телефонния Ви номер, електронния Ви адрес; адрес за доставка на поръчаните от Вас стоки;

2. За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, ЕГН, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката;

3. За осигуряване на безопасност от дефектни продукти и информация, свързана със стоки, рекламации и жалби - имената Ви, електронния Ви адрес, продуктите, които са купени; пощенски адрес, информация относно рекламацията/жалбата и засегнатия продукт/и;

4. Когато споделяте информация за продукти със своето семейството и приятелите си, изпращате продукти за подарък или каните някого да се присъедини към Вас в наши форуми или на страниците ни в социалните мрежи, "Дени Трейд" ЕООД може да събира информацията, която предоставяте за тези хора като имената, пощенските им адреси, e-mail адресите и телефонните им номера;

V. ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за "Дени Трейд" ЕООД са:

1. Дейности по управление на електронния ни магазин:

1.1. Данни за целите на изпълнение на направена поръчка/и от електронния магазин на "Дени Трейд" ЕООД на основание сключването на договор;

1.2. Данни за системата ни за предотвратяване на измами във връзка с плащане на основание нашия легитимен интерес да защитим данните, които контролираме;

1.3. Осчетоводяване и фактуриране на покупките и електронния магазин на основание законовото ни задължение за това;

2. Маркетинг дейности на Дружеството на основание дадено съгласие.

Използваме лична информация, защото тя ни помага в разработването, доставката и усъвършенстването на продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни.

Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно покупките Ви и промени в правилата, условията и различните ни политики.

Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на "Дени Трейд" ЕООД.

Ако участвате в събития, лотария, конкурс или промоция, е възможно да използваме предоставената от Вас информация, за да администрираме тези програми.

В допълнение Вашите данни се обработват от "Дени Трейд" ЕООД и за целите на:

1 Установяване на аномалии, рекламации, свързани с продукти на "Дени Трейд" ЕООД, на основание легитимния интерес;

2 Въпроси, отправени към нас, свързани с продукти, на основание съгласието Ви;

VI. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ (COOKIES) И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ

1. Бисквитки

С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на сайта използва файлове с данни тип "бисквитки" (cookies).

2. Какво представляват бисквитките и защо се използват?

Бисквитките са малки текстови файлове, за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден уебсайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си.

Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга.

Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по който предоставя информация и общува с потребителите.

3. Видове бисквитки

Сайтът използва един или няколко от следните видове бисквитки в зависимост от тяхната степен на необходимост:

1.1. Системно необходими бисквитки

Това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск.

Тук спадат бисквитки за навигиране в уебсайта, запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки.

Системно необходими са и бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси.

Този тип бисквитки, често се определят като временни или сесийни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра.

1.2. Бисквитки за функционалност

Тази категория бисквитки служи за улесняване на потребителя при използване на уебсайта и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя.

Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно език, размер на шрифта и други.

Този тип бисквитки, могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.

1.3. Бисквитки на трети страни, за ефективност, анализи и реклама

Бисквитките за анализ служат за събирането на статистическа информация, въз основа на която могат да се направят общи заключения и препоръки за ефективността на сайта с оглед целите на потребителите, както и с оглед на маркетингови и рекламни цели.

Такива статистики включват брой потребители на страница, най-посещавани страници, източници на посещението, време, прекарано на страницата, възникнали грешки и други. Тези бисквитки позволяват да се събира анонимна информация за начина, по който потребителите навигират в уебсайта и затрудненията, които могат да изпитват.

За по-добра прецизност, сайтът използва утвърдените аналитични инструменти на Google Analytics, както и собствената ни броячка BGWeb Counter.

1.4. Деактивиране на бисквитки

Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да откриете на адрес https://www.aboutcookies.org/.

Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.

1.5. Линкове

Сайт или мобилно приложение могат да включват линкове към други уеб сайтове, които са извън нашия контрол. Не можем да носим отговорност за защитата на личните данни или за съдържанието на тези уеб сайтове, но предлагаме тези линкове, за да улесним нашите посетители да намерят повече информация по конкретни теми.

VII. СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други подобни, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. "Дени Трейд" ЕООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези Общи условия. Моля да се запознаете подробно с Общите условия на тези сайтове.

VIII. РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В дадени случаи "Дени Трейд" ЕООД може да разкрива определена лична информация пред стратегически партньори - подизпълнители, които работят с нас като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на Дружеството или помагат на "Дени Трейд" ЕООД в маркетинга към клиентите. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел предоставяне или усъвършенстване продуктите, услугите и рекламата ни; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели.

За случаите, в които "Дени Трейд" ЕООД споделя информация за Вас с трети лица – куриери и доставчици на "Дени Трейд" ЕООД, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – "Дени Трейд" ЕООД да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим някаква или цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

IX. ТРАНСФЕР В ТРЕТИ СТРАНИ

"Дени Трейд" ЕООД не прехвърля данните Ви в трети страни извън ЕС като правило. В отделни случаи е възможно данните Ви да бъдат прехвърлени в трети страни по силата на договор между "Дени Трейд" ЕООД и дружество, действащо като изпълнител за определени услуги. В тези случаи "Дени Трейд" ЕООД гарантира този трансфер да бъде извършен при пълно съответствие на законовите разпоредби, като гарантира нивото на защита на Вашите данни (включително, но не само сключване на стандартни клаузи за трансфер, одобрени от Европейската Комисия). Защитата на информацията остава с данните Ви. Ако партньорите ни се намират в САЩ, то ние проверяваме тяхната сертификация по Privacy Shield, който е юридически механизъм, позволяващ трансфер на данни към тази страна.

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

"Дени Трейд" ЕООД взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.
Онлайн услугата – ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН използва кодиране чрез защитени способи на всички уеб страници, на които се събира лична информация.
Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.

Всички служители на "Дени Трейд" ЕООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

За случаите, в които "Дени Трейд" ЕООД споделя информация за Вас с трети лица – куриери и доставчици на "Дени Трейд" ЕООД, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.

XI. СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

„Дени Трейд” ЕООД ще задържи личната Ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Декларация за поверителност, освен ако по закон не се изисква да я задържи за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

XII. ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ

Ако сте предоставили Ваши лични данни на "Дени Трейд" ЕООД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

1. Право на достъп до личните Ви данни, обработвани от "Дени Трейд" ЕООД;

2. Право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;

3. Право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четен формат;

4. Правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;

5. Право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;

6. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни, ако считате, че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Ако искате да упражните правата си, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на service@maslagaz.com или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: гр. Стара Загора 6000, ул. "Христо Ботев" № 92, ет. 4, офис "Дени Трейд" ЕООД, За длъжностното лице за защита на данните.

Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които по Закон не се изисква достъп.

Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса.

XIII. ДЕЦА

Не събираме лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията във възможно най-кратък срок. Ако родител/и и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на "Дени Трейд" ЕООД, свържете се с нас на посочените адреси за контакт в настоящата Декларация. Ние ще изтрием информацията възможно най-скоро.

XIV. ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

Възможно е периодично да актуализираме своята Декларация за поверителност. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.
„Дени Трейд”ЕООД не носи отговорност, ако потребителят не се е информирал и прочел последния вариант на Декларацията за поверителност.

XV. АНТИКОРУПЦИОННИ ПРАКТИКИ

Дени Трейд ЕООД е категорична при предприемането на най-строги мерки в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, борбата с подкупите и корупцията (включително подаръци и гостоприемство), пазарната злоупотреба.

Дени Трейд ЕООД спазва пазарно поведение, съобразено със законовата уредба на страната и всички антикорупционни практики.

Кодексът на поведение във фирмата изключва всички компрометирани и корупционни практики, попадащи под рестрикцията на Закона за борба със съвременното робство (2015 г.).

XVI. ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Ако желаете да се свържете с нас по въпроси, свързани с настоящата Декларация или защитата на лични данни в "Дени Трейд' ЕООД, моля свържете се с нас по следните начини:
На имейл адрес: service@maslagaz.com
По пощата: гр. Стара Загора 6000, ул. "Христо Ботев" №92, ет. 4, офис "Дени Трейд" ЕООД