Начало Продукти Пазарска количка Контакти Подбор на продукти

ЕКОЛОГИЯ"Дени Трейд" ЕООД е екологично отговорна компания, за която основен приоритет са грижата за опазването на околната среда, защитата на здравето на хората и съхраняването на биологичното разнообразие.
Компанията организира ежегодни информационни кампании, с което цели да повиши и обогати културата на българското общество по отношение на разделното събиране на отработените масла.
Служителите на "Дени Трейд" ЕООД са отлични посланици на идеята за опазването на околната среда и помагат много за устойчивостта на тази мисия, като информират всички наши клиенти за ползите от разделното събиране на отработените масла.

"Дени Трейд" ЕООД отговаря на всички български и международни екологични стандарти. Компанията е сертифицирана по международния стандарт за управление на качеството ISO 9001 и притежава разрешение да изпълнява индивидуално задълженията си за отработени масла по чл. 14, ал. 1, ал. 3, ал. 4 и чл. 15 от Закон за управление на отпадъците и по Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти.

Eco Plolicy
Recycle