Начало Продукти Пазарска количка Контакти Подбор на продуктиИГП-114

Продуктът се предлага в следните разфасовки:
205 литра
Технически спецификации / Класификации:

Оценка от клиенти:


0 ревюта
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
ИГП-114 е индустриално легирано масло, използвано в хидравлични системи на машини, преси, автоматични линии на индустриално оборудване, където се изискват масла с подобрени антиоксидантни и противоизносни свойства.

ПРЕДИМСТВА
  • Притежава подобрени смазочни и антикорозионни свойства.
  • Добрата устойчивост на окисляване и разпенване позволява удължен живот на маслото в сравнение с маслата без добавки.
  • Подпомага надеждната работа на оборудването, повишават неговата производителност.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Типични характеристики Метод ИГП-114
Кинематичен вискозитет
- при 40 °С, мм²/с

ГОСТ 33

195.2
Пламна температура в отворен тигел, °С ГОСТ 4333 256
Температура на течливост, °С ГОСТ 20287 - 17
Киселинно число, мг КОН/г ГОСТ 11362 0.8
Сулфатна пепел, % ГОСТ 1461 0.12
Плътност
- при 20 °С, кг/см³

ASTM D 4052

895
Вискозитетен индекс ГОСТ 25371 88
Цвят на колориметър ЦНТ с разреждане 15:85, ед. ЦНТ ГОСТ 20284 4.0