Начало Продукти Пазарска количка Контакти Подбор на продуктиИГП-18

Продуктът се предлага в следните разфасовки:
205 литра
Технически спецификации / Класификации:
Спецификации и одобрения:
  • ПАО «СвНИИНП»

Оценка от клиенти:


0 ревюта
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
ИГП-18 е индустриално легирано масло, използвано в хидравлични системи на машини, преси, автоматични линии на индустриално оборудване, където се изискват масла с подобрени антиоксидантни и противоизносни свойства.

ПРЕДИМСТВА
  • Притежават подобрени смазващи и антикорозионни смойства.
  • Добрата устойчивост към окисление и пенообразуване води до удължаване срока на годност на маслата в сравнение с маслата без допълнителни добавки.
  • Подпомагат надеждната работа на оборудването, повишават неговата производителност.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Типични характеристики Метод ИГП-18
Кинематичен вискозитет
- при 40 °С, мм²/с

ГОСТ 33

27.0
Пламна температура в отворен тигел, °С ГОСТ 4333 219
Температура на течливост, °С ГОСТ 20287 - 19
Киселинно число, мг КОН/г ГОСТ 11362 0.8
Сулфатна пепел, % ГОСТ 1461 0.12
Плътност
- при 20 °С, кг/см³

ASTM D 4052

871
Вискозитетен индекс ГОСТ 25371 92
Цвят на колориметър ЦНТ с разреждане 15:85, ед. ЦНТ ГОСТ 20284 1.0