Начало Продукти Пазарска количка Контакти Подбор на продуктиИГП-38

Продуктът се предлага в следните разфасовки:
205 литра
Технически спецификации / Класификации:
Спецификации и одобрения:
  • ПАО «СвНИИНП»

Оценка от клиенти:


0 ревюта
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
ИГП-38 е индустриално легирано масло, използвано в хидравлични системи на машини, преси, автоматични линии на индустриално оборудване, където се изискват масла с подобрени антиоксидантни и противоизносни свойства.

ПРЕДИМСТВА
  • Притежава подобрени смазочни и антикорозионни свойства.
  • Добрата устойчивост на окисляване и разпенване позволява удължен живот на маслото в сравнение с маслата без добавки.
  • Подпомага надеждната работа на оборудването, повишават неговата производителност.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Типични характеристики Метод ИГП-38
Кинематичен вискозитет
- при 40 °С, мм²/с

ГОСТ 33

60.2
Пламна температура в отворен тигел, °С ГОСТ 4333 237
Температура на течливост, °С ГОСТ 20287 - 18
Киселинно число, мг КОН/г ГОСТ 11362 0.8
Сулфатна пепел, % ГОСТ 1461 0.12
Плътност
- при 20 °С, кг/см³

ASTM D 4052

881
Вискозитетен индекс ГОСТ 25371 91
Цвят на колориметър ЦНТ с разреждане 15:85, ед. ЦНТ ГОСТ 20284 2.0