Начало Продукти Пазарска количка Контакти Подбор на продуктиМТ-300 Ом

Продуктът се предлага в следните разфасовки:
205 литра
Технически спецификации / Класификации:

Оценка от клиенти:


0 ревюта
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Маслото се използва като течен топлоносител в затворена система, изключващо непосредствен контакт на горещото масло с въздуха, с интензивна принудителна циркулация не повече от + 300 °С Предназначено за поддържане и регулиране на високата температура, при която протичат много технологични процеси (например в заводите за химични влакна и други производства). Това е продукт на дълбока преработка на нефта с високо съдържание на ароматни въглеводороди, които осигуряват термична стабилност на маслото.

ПРЕДИМСТВА
  • висока термична стабилност, която свежда до минимум образуването на леки продукти на разпадане, както и уплътнителни продукти.
  • малкият вискозитет спомага за интензивния топлообмен и лекото стартиране на отоплителната система.
  • минимално агрессивно въздействие на конструкционните материали и минимална токсичност.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Типични характеристики Метод МТ-300 Ом
Кинематичен вискозитет
- при 100 °С, мм²/с

ГОСТ 33

5.8
Пламна температура в отворен тигел, °С ГОСТ 6356 179
Температура на замръзване, °С ГОСТ 20287 -27
Киселинно число, мг КОН/г ГОСТ 11362 0.2
Плътност
- при 20 °С, кг/см³

ГОСТ 3900

965
Температура на самозапалване, °С ГОСТ 12.1.044 352
Съдържание на вода, % маса ГОСТ 2477 отсъства