Начало Продукти Пазарска количка Контакти Подбор на продуктиGazpromneft Rubber Oil R

Продуктът се предлага в следните разфасовки:
205 литра
Технически спецификации / Класификации:

Оценка от клиенти:


0 ревюта
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Gazpromneft Rubber Oil R е технологично масло-пластификатор. Предназначено за използване в производството на синтетични каучуци, гуми и гумени изделия (РТИ). То е целевият продукт на процеса на пречистване на остатъчни суровини със селективен разтворител.

ПРЕДИМСТВА
  • Осигурява оптимални свойства на каучуци, вулканизати и готови продукти в сравнение с пластификатори от подобен тип.
  • Приложимо за повечето видове каучукови изделия и други химически продукти, което позволява да се намали гамата от пластификатори и разтворители в производството.
  • Високата температура на възпламеняване (над 300 °С) позволява използването на маслото за всякакъв вид вулканизация: както студена, така и високотемпературна. Значително се намалява опасността от пожар по време на съхранение и транспортиране.
  • Напълно отговаря на европейското законодателство (Регламент (ЕС) № 1907/2006) за съдържанието на полициклични ароматни въглеводороди в пълнителните масла, използвани за производството на гуми/части за гуми). Това позволява да се използва при производството на каучуци, които се използват в постоянен контакт с хората.

ПРИЛОЖЕНИЕ
  • Използва се като пластификатор и омекотител, използва се също при производството на каучукови смеси за гуми, гумени изделия (включително масови), автомобилни части, каучукови лепила и др.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Типични характеристики Метод Gazpromneft Rubber Oil R
Кинематичен вискозитет
- при 100 °С, мм²/с
- при 40 °С, мм²/с

ASTM D 445
ASTM D 445

61
3830
Индекс на пречупване при 20 °С ASTM D 1747 1.5238
Структурно-групов състав, съдържание, %
- ароматни въглеводороди
- наситени въглеводороди
- полярни (I)
- полярни (II)

IP 469
IP 469
IP 469
IP 469

66.5
26.2
6.9
0.4
Пламна температура в отворен тигел, °С ASTM D 92 310
Температура на течливост, °С ASTM D 97 +39
Съдържание на сяра, % ASTM D 6481 1.1
Съдържание на екстракт от полициклични ароматни съединения, % IP 346 2.9
Съдържание на бензо (а) пирен (BaP) DIN EN 16143 <1
Общо съдържание на 8 канцерогенни полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ), мг/кг DIN EN 16143 <10
Константа на вискозно тегло ASTM D 2140 0.86
Анилинова точка, °C ASTM D 611 101
Плътност
- при 15 °C, кг/м³

ASTM D 4052

943