Начало Продукти Пазарска количка Контакти Подбор на продуктиGazpromneft Reductor F Synth 460

Продуктът се предлага в следните разфасовки:
20 литра
205 литра
Технически спецификации / Класификации:
Спецификации и одобрения:
 • DIN 51517 Part 3
 • Flender Rev.1 5 номер лицензии No. A-GP A-20160617
 • AGMA 9005-E02

Оценка от клиенти:


0 ревюта
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Gazpromneft Reductor F Synth-460 е редукторно масло, разработено за използване в съвременни промишлени предавателни кутии, работещи в тежки условия, включително Flender (Rev.15). Използването на синтетични компоненти позволява на Gazpromneft Reductor F Synth-460 да се използва както при отрицателни, така и при високи положителни температури с удължен интервал на смяна (в сравнение с минерални масла). Маслото осигурява висока чистота на работните повърхности на редукторите, отлични деемулгиращи и антипенообразни свойства.Маслото осигурява висока чистота на работните повърхности на редукторите, отлични деемулгиращи и антипенообразни свойства.

ПРЕДИМСТВА
 • Отлични вискозитетно-температурни характеристики – съхранение на стабилен маслен филм при високи температури и стабилна течливост при ниски температури, което понижава износването на зъбците на зъбчатите колела – максимално удължаване срока на годност на редукторите и възможност за приложение в широк диапазон на работните температури.
 • Висока устойчивост на окисляване – съхраняване на експлоатационните характеристики през целия срок на ползване преди следващата смяна – увеличаване интервала между две смени и намаляване разходите на смазочен материал.
 • Намаляване загубите на енергия при триене – използването на синтетични базови компоненти позволява да се увеличи КПД на редуктора при по-ефективно течно триене – намаляване потреблението на електроенергия.
 • Високи противозадирни свойства – надежда защита от износване, хлътване и задиране зъбците на зъбчатите колела – минимални загуби за допълнително обслужване.
 • Стабилност към образуването на пяна – маслото не образува пяна (Fiender foam test) и запазва всички свои експлоатационни характеристики – възможност за пработа при високи скорости на оборотите.
 • Съвместимост с материалите на уплътнение – отсъствие на негативно въздействие на еластомерите (Compatibility with elastomer shaft saels) и вътрешните повърхности на редукторите (Compability with intemal coating) – намаляване употребата на допълнителни резервни части.

ПРИЛОЖЕНИЕ
 • Съвременните промишлени редуктори, употребявани в предприятията на минната, машиностроителна, металургична,енергетична, строителна, нефтена и друг вид промишленост.
 • Редуктори с прави и спираловидни цилиндрични, конични, шевронни, планетарни зъбни колела.
 • Промишлените редуктори с циркулационни смазочни системи или смазочно разпръскване, където се изисква използване на смазочни материали с одобрението Flender.
 • Съгласно изискванията на спецификацията Flender (Rev.16) гаранционният срок на смазочния материал е 20000 работни часа или 4 години.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Типични характеристики Метод Gazpromneft Reductor F Synth 460
Кинематичен вискозитет
- при 100 °С, мм²/с
- при 40 °С, мм²/с

ASTM D 445
ASTM D 445

20.3
460
Пламна температура в отворен тигел, °С ASTM D 92 228
Температура на течливост, °С ГОСТ 20287 - 38
Плътност
- при 15 °С, г/см³

ASTM D 4052

877
Вискозитетен индекс ASTM D 2270 159
Степени на натоварване
- FZG A/8.3/90
- FZG A/16.6/90

DIN ISO 14635-1
DIN ISO 14635-1

>14
>12