Начало Продукти Пазарска количка Контакти Подбор на продуктиМасла за кормилно управление
Масло за автоматични трансмисии и кормилни уредби

Хидравлична течност за сервоуправление
Тип: Минерално

Моторни масла
Масла за товарни автомобили
Универсално полусинтетично моторно масло
Тип: Полусинтетично


Универсално полусинтетично моторно масло
Тип: Полусинтетично


Универсално моторно масло
Тип: Минерално


Универсално всесезонно моторно масло
Тип: Полусинтетично


Универсално всесезонно моторно масло
Тип: Полусинтетично


Универсално всесезонно моторно масло
Тип: Минерално


Универсално всесезонно моторно масло
Тип: Полусинтетично


Универсално всесезонно моторно масло
Тип: Минерално


Универсално всесезонно моторно масло
Тип: Минерално


Универсално всесезонно моторно масло
Тип: Минерално


Лятно моторно масло


Универсално моторно масло
Тип: Полусинтетично


Универсално всесезонно моторно масло
Тип: Минерално


Лятно моторно масло
Тип: Минерално


Лятно моторно масло
Тип: Минерално


Лятно моторно масло


Лятно моторно масло


Универсално всесезонно моторно масло


Моторно масло за тежконатоварени дизелови двигатели


Моторно масло за тежконатоварени дизелови двигатели


Моторно масло за тежконатоварени дизелови двигатели


Моторно масло за тежконатоварени дизелови двигатели
Тип: Синтетично


Всесезонно моторно масло
Тип: Полусинтетично


Моторно масло за дизелови двигатели
Тип: Синтетично


Синтетично всесезонно моторно масло
Тип: Синтетично
Масла за корабни и локомотивни дизели
Топловозно моторно масло


Моторно масло за дизелови двигатели


Моторно масло за дизелови двигатели


Моторно масло за дизелови двигатели


Моторно масло за дизелови двигатели


Масла ГОСТ
Моторно масло за автотракторни дизели


Моторно масло за автотракторни дизели


Моторно масло за автотракторни дизели


Моторно масло за автотракторни дизели


Моторно масло за автотракторни дизели


Моторно масло за автотракторни дизели


Универсално моторно масло


Универсално моторно масло


Моторно масло за автотракторни дизели


Трансмисионни масла
Масла за механични трансмисии
Трансмисионно масло


Трансмисионно масло


Трансмисионно масло


Масла за хидромеханични и хидрообемни трансмисии
Масло за хидротрансформатори и автоматични скоростни кутии


Масло за системи за хидроусилватели на волана и хидрообемни предавки


Хидравлични масла
Хидравлично масло

Масло за хидростатични трансмисии

Всесезонно хидравлично масло

Всесезонно хидравлично масло

Универсални трансмисионно-хидравлични масла
Универсално масло за тежконатоварени трансмисии и хидравлични системи
Тип: Полусинтетично

Универсално масло за тежконатоварени трансмисии и хидравлични системи
Тип: Полусинтетично

Универсално масло за трактори UTTO
Тип: Минерално

Универсални тракторни масла
Универсално масло за трактори STOU
Тип: Синтетично

Универсално масло за трактори STOU
Тип: Синтетично

Пластични смазки (греси)
Грес (пластична смазка) за шарнири с равни ъглови скорости

Грес (пластична смазка)

Литиева грес

Литиева грес


Многофункционална литиева грес

Многофункционална литиева грес


Многофункционална литиева грес


Смазка на основата на базово масло и литиев комплексен сгъстител с широк диапазон на температурно приложение
Тип: Синтетично

Многофункционална литиева грес

Многофункционална литиева грес

Многофункционална литиева грес

Многофункционална литиева грес


Многофункционална литиева грес

Грес (пластична смазка)