Начало Продукти Пазарска количка Контакти Подбор на продуктиМГЕ-46В

Продуктът се предлага в следните разфасовки:
4 литра
20 литра
Технически спецификации / Класификации:

Оценка от клиенти:


0 ревюта
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Масло, предназначено за хидравлични системи (хидростатично задвижване) на селскостопанска, строително-пътна и друга специална техника, която работи под налягане до 35 МПа с краткотрайно повишение до 42 МПа. Ефикасно при агрегати с хидростатично задвижване в температурен диапазон от -10 до +80 °С. Произвежда се на основата на минерални масла, съдържа ефикасен комплекс от добавки, осигуряващи високо ниво и стабилност на вискозитетните, противоизносни, антиокислителни свойства.

ПРЕДИМСТВА
  • Маслото не е агресивно по отношение на материалите, използвани в хидравличното задвижване.
  • Добрите свойства по отношение на водата и въздуха осигуряват безпроблемна работа на маслата в тежки природни и експлоатационни условия.
  • Осигурява стабилност на вискозитетно-температурните характеристики в пълния диапазон на работни температури.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Типични характеристики Метод МГЕ-46В
Кинематичен вискозитет
- при 100 °С, мм²/с
- при 50 °С, мм²/с

ГОСТ 33
ГОСТ 33

6.7
46.4
Пламна температура в отворен тигел, °С ГОСТ 4333 227
Температура на течливост, °С ГОСТ 20287 - 33
Киселинно число, мг КОН/г ГОСТ 11362 0.95
Плътност
- при 15 °C, кг/м³

ASTM D 4052

881
Вискозитетен индекс ГОСТ 25371 95
Триболични характеристики при 20°С ±5°С на ЧШМ
- диаметър на износване (Ди), мм

ГОСТ 9490

0.31