Home Products Choose the right oil Shopping cart ContactsГазпромнефть И220ПВ

The product is available in the following packages:
205 литра
Technical specifications / Classifications:

Customers rating:


0 reviews
PRODUCT DESCRIPTION
Маслата на Газпромнефт ИПВ представляват смес на рафинирани минерални нефтени масла с добавки, подобряващи антикорозионните, антиокислителни, деемулгиращи и противопенни свойства на маслата.

ADVANTAGES
  • отличните деемулгиращи свойства осигуряват бързото отделяне на водата, което спомага за предпазване от корозия и съхранение на ефективните смазващи свойства.
  • добрите термоокислителни свойства позволяват използването на масло в циркулационните системи на оборудването в течение на дълго време и не предизвикват корозия на цветните метали, което съществено увеличава срока на годност на оборудването.
  • добрите смазващи свойства позволяват да се осигури необходимото ниво на защита на работните повърхности.
  • висококачественото базово масло осигурява стабилните вискозитетно-температурни свойства през целия процес на експлоатация и устойчивост към механична деструкция.

PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERISTICS
Typical characteristics Method Газпромнефть И220ПВ
Kinematic Viscosity
- at 100 °С, mm²/s

ГОСТ 33

18.2
Flash Point (COC), °С ГОСТ 4333 252
Pour Point, °С ГОСТ 20287 -16
Total Acid Number, mg KOH/g ГОСТ 11362 0.4
Density
- at 20 °С, kg/cm³

ГОСТ 3900

895
Viscosity Index ГОСТ 25371 91
ГОСТ 19932 0.3