Home Products Choose the right oil Shopping cart ContactsGazpromneft Reductor F Synth 150

The product is available in the following packages:
20 литра
205 литра
Technical specifications / Classifications:
Specifications and approvals:
 • DIN 51517 Part 3
 • Flender Rev.1 5 номер лицензии No. A-GP A-20160617
 • AGMA 9005-E02

Customers rating:


0 reviews
PRODUCT DESCRIPTION
Gazpromneft Reductor F Synth-150 е редукторно масло, разработено за използване в съвременни промишлени предавателни кутии, работещи в тежки условия, включително Flender (Rev.15). Използването на синтетични компоненти позволява на Gazpromneft Reductor F Synth-150 да се използва както при отрицателни, така и при високи положителни температури с удължен интервал на смяна (в сравнение с минерални масла). Маслото осигурява висока чистота на работните повърхности на редукторите, отлични деемулгиращи и антипенообразни свойства.Маслото осигурява висока чистота на работните повърхности на редукторите, отлични деемулгиращи и антипенообразни свойства.

ADVANTAGES
 • Отлични вискозитетно-температурни характеристики – съхранение на стабилен маслен филм при високи температури и стабилна течливост при ниски температури, което понижава износването на зъбците на зъбчатите колела – максимално удължаване срока на годност на редукторите и възможност за приложение в широк диапазон на работните температури.
 • Висока устойчивост на окисляване – съхраняване на експлоатационните характеристики през целия срок на ползване преди следващата смяна – увеличаване интервала между две смени и намаляване разходите на смазочен материал. . Намаляване загубите на енергия при триене – използването на синтетични базови компоненти позволява да се увеличи КПД на редуктора при по-ефективно течно триене – намаляване потреблението на електроенергия.
 • Високи противозадирни свойства – надежда защита от износване, хлътване и задиране зъбците на зъбчатите колела – минимални загуби за допълнително обслужване.
 • Стабилност към образуването на пяна – маслото не образува пяна (Fiender foam test) и запазва всички свои експлоатационни характеристики – възможност за пработа при високи скорости на оборотите.
 • Съвместимост с материалите на уплътнение – отсъствие на негативно въздействие на еластомерите (Compatibility with elastomer shaft saels) и вътрешните повърхности на редукторите (Compability with intemal coating) – намаляване употребата на допълнителни резервни части.

APPLYING
 • Съвременните промишлени редуктори, употребявани в предприятията на минната, машиностроителна, металургична,енергетична, строителна, нефтена и друг вид промишленост.
 • Редуктори с прави и спираловидни цилиндрични, конични, шевронни, планетарни зъбни колела.
 • Промишлените редуктори с циркулационни смазочни системи или смазочно разпръскване, където се изисква използване на смазочни материали с одобрението Flender.
 • Съгласно изискванията на спецификацията Flender (Rev.16) гаранционният срок на смазочния материал е 20000 работни часа или 4 години.

PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERISTICS
Typical characteristics Method Gazpromneft Reductor F Synth 150
Kinematic Viscosity
- at 100 °С, mm²/s
- at 40 °С, mm²/s

ASTM D 445
ASTM D 445

20.3
150
Flash Point (COC), °С ASTM D 92 228
Pour Point, °С ГОСТ 20287 - 38
Density
- at 15 °С, g/cm³

ASTM D 4052

877
Viscosity Index ASTM D 2270 159

- FZG A/8.3/90
- FZG A/16.6/90

DIN ISO 14635-1
DIN ISO 14635-1

>14
>12