Home Products Shopping cart Contacts Action 4 + 1 PromoG-Energy Expert DOT-4

The product is available in the following packages:
910 грама
Technical specifications / Classifications:
  • SAE: J1703, J1704
Specifications and approvals:
  • FMVSS 116
  • ПАО "АВТОВАЗ"
  • ООО "Автозавод "ГАЗ"
  • ПАО "КАМАЗ"
  • ПАЗ
  • УАЗ

Customers rating:


0 reviews
PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERISTICS
Typical characteristics Method G-Energy Expert DOT-4
Appearance ГОСТ 2706.1. раздел 1 Прозрачна еднородна течност от светложълт до светлокафяв цвят без утайка и видими механични примеси
Kinematic Viscosity
- at 100 °С, mm²/s
- at -40 °С, mm²/s

ГОСТ 33-2000. п. 4.2 СТО
ГОСТ 33-2000. п. 4.2 СТО

2
1450

-
-
-
-

п. 4.3 СТО
п. 4.3 СТО
п. 4.3 СТО
п. 4.3 СТО

Прозрачна течност без разслоения и утайка.
5
Прозрачна течност без разслоения и утайка.
8
Boiling point
-
-

п. 4.4 СТО
п. 4.5 СТО

260
165
п. 4.6 СТО ±5

-
-
-
-
-

п. 4.7 СТО
п. 4.7 СТО
п. 4.7 СТО
п. 4.7 СТО
п. 4.7 СТО

0 - 10
-10 - 0
0 - 10
-15 - 0
Не се наблюдават лепливост. подуване и лющене

-
-

п. 4.9 СТО
п. 4.9 СТО

Без сгъстяване и кристална утайка
7.0 - 11.5

-
-
-
-
-
-

п. 4.9 СТО
п. 4.9 СТО
п. 4.9 СТО
п. 4.9 СТО
п. 4.9 СТО
п. 4.9 СТО

0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
п. 4.9 СТО Не се наблюдават неравности. видими с просто око. Допуска се лека промяна в цвета (оцветяване).
Hydrogen index (pH) п. 4.8 СТО 7.0 - 9.0

-
-
-

п. 4.10 СТО
п. 4.10 СТО
п. 4.10 СТО

Бистра течност без разслоения и утайка
8
Бистра течност без разслоения и утайка

-
-
-

п. 4.11 СТО
п. 4.11 СТО
п. 4.11 СТО

60
Отсъствие на твърди частици
Съхранява подвижността си